Cesta

Příležitosti pro studenty, stážisty a učně

O co se jedná?

Program Erasmus+ nabízí studentům středních odborných škol, stážistům a učňům příležitost získat pracovní zkušenosti v zahraničí a osvojit si nové dovednosti nebo si procvičit cizí jazyk.

Díky stáži nebo praxi v zahraničí si mladí lidé zvýší zaměstnatelnost a usnadní si tak přechod ze školy na pracovní trh. Zároveň se tak přispívá k rozvoji evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Co to obnáší?

Studenti středních odborných škol a učilišť mohou absolvovat stáž nebo praxi v zahraničí, a to:

  • v podniku
  • u orgánu veřejné správy nebo nevládní organizace
  • v instituci odborného vzdělávání a přípravy a částečně na odborné praxi v podniku.

Stáže a praxe trvají dva týdnyjeden rok. Nedílnou součástí programu bývá fáze přípravy na pobyt zahrnující například jazykové kurzy, seznámení se s kulturními zvyklostmi hostující země či přípravu na řešení praktických otázek.

Komu je program určen?

Přihlášku do programu mohou jménem svých studentů podat instituce odborného vzdělávání a přípravy ze zúčastněných zemí.