Sökväg

Personalutbyten

Vad går det ut på?

Erasmus+ ger dig som arbetar med yrkesutbildning chansen att lära dig nya undervisningsmetoder utomlands och skapa internationella nätverk med andra institutioner för yrkesutbildning.

Hur går det till?

Du kan delta i fortbildningsprogram utomlands för att

  • kurser
  • praktisera på ett företag, en organisation eller en utbildningsinstitution
  • jobbskugga en kollega eller göra arbetsplatsbesök vid en utbildningsinstitution eller en annan relevant organisation
  • undervisa vid en partnerskola.

Projekten varar mellan två dagar och två månader och ibland ett helt år.

Vem får delta?

Följande yrkesutbildningspersonal från de deltagande länderna får delta:

  • Skolledare
  • Lärare
  • Utbildare vid företag
  • Utbildningsansvariga
  • Yrkesvägledare
  • Handläggare
 

How can we help?