Navigacijska pot

Možnosti za zaposlene

Za kaj gre

Program Erasmus+ ponuja strokovnim delavcem možnosti za spoznavanje novih pedagoških metod in načinov usposabljanja v tujini ter možnosti za vzpostavljanje trajnih mednarodnih mrež z drugimi poklicnimi in strokovnimi ustanovami.

Kaj obsega

Delavci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju se lahko udeležijo programov strokovnega izpopolnjevanja v tujini, in sicer v obliki:

 • usposabljanja,
 • delovne prakse v delovni organizaciji/podjetju ali izobraževalni ustanovi,
 • hospitacij oz. opazovanja na delovnem mestu v izobraževalni ustanovi ali drugi ustrezni organizaciji,
 • poučevanja na partnerski šoli.

Izpopolnjevanje traja od dveh dni do dveh mesecev, v nekaterih primerih tudi leto dni.

Kdo se lahko prijavi

V programu lahko sodelujejo naslednji strokovni delavci iz sodelujočih držav:

 • ravnatelji poklicnih in strokovnih ustanov,
 • učitelji
 • vodje usposabljanja v podjetju,
 • organizatorji usposabljanja,
 • zaposleni v podjetjih,
 • svetovalni delavci,
 • administrativni delavci.
 

How can we help?