Navigacijska pot

Možnosti za zaposlene

Za kaj gre

Program Erasmus+ ponuja strokovnim delavcem možnosti za spoznavanje novih pedagoških metod in načinov usposabljanja v tujini ter možnosti za vzpostavljanje trajnih mednarodnih mrež z drugimi poklicnimi in strokovnimi zavodi.

Kaj obsega

Strokovni delavci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju se lahko udeležijo programov strokovnega izpopolnjevanja v tujini, in sicer v obliki:

  • usposabljanja,
  • pripravništva v delovni organizaciji/podjetju ali izobraževalni ustanovi,
  • hospitacij oz. opazovanja pouka v izobraževalni ustanovi ali drugi ustrezni organizaciji,
  • poučevanja v partnerski šoli.

Izpopolnjevanje traja od dveh dni do dveh mesecev, v nekaterih primerih tudi leto dni.

Kdo se lahko prijavi

V programu lahko sodelujejo naslednji strokovni delavci iz sodelujočih držav:

  • ravnatelji poklicnih in strokovnih ustanov,
  • učitelji,
  • vodje usposabljanja v podjetju,
  • organizatorji usposabljanja,
  • svetovalni delavci,
  • upravni delavci.
 

How can we help?