Navigačný riadok

Príležitosti pre zamestnancov

O čo ide?

Program Erasmus+ poskytuje zamestnancom škôl príležitosť oboznámiť sa s novými metódami výučby a odbornej prípravy v zahraničí, ako aj možnosť rozvíjať trvalé medzinárodné siete s inými inštitúciami odborného vzdelávania a prípravy.

Čo to zahŕňa?

Zamestnanci odborných škôl sa môžu zúčastniť na programoch profesijného rozvoja, ktoré sa konajú v zahraničí, a to formou:

  • účasti na odbornej príprave,
  • stáže na pracovisku/v podniku alebo v inej inštitúcii odborného vzdelávania a prípravy,
  • mentorského programu/pobytov zameraných na pozorovanie kolegov v inštitúcii odborného vzdelávania a prípravy alebo v inej relevantnej organizácii,
  • výmenného pobytu pedagógov na partnerskej škole.

Tieto programy môžu trvať od 2 dní do 2 mesiacov, v niektorých prípadoch dokonca až jeden rok.

Kto sa môže zúčastniť?

Do programu sa môžu zapojiť títo odborníci v zúčastnených krajinách:

  • vedúci pracovníci inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy,
  • pedagógovia,
  • vnútropodnikoví školitelia,
  • manažéri odbornej prípravy,
  • profesijní poradcovia,
  • správcovia.
 

How can we help?