Navigacijski put

Prilike za osoblje

O čemu se radi?

Programom Erasmus+ članovima osoblja pruža se prilika da u inozemstvu uče o novim metodama poučavanja i osposobljavanja, kao i prilika za razvoj trajnih međunarodnih mreža s drugim institucijama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Što taj program obuhvaća?

Stručnjaci u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja mogu sudjelovati u programima profesionalnog razvoja u inozemstvu u sljedećim oblicima:

  • osposobljavanje,
  • pripravnički staž na radnom mjestu, u poduzeću ili u instituciji za poučavanje ili osposobljavanje,
  • stažiranje ili promatranje u instituciji za poučavanje ili osposobljavanje ili u nekoj drugoj odgovarajućoj organizaciji
  • zadatak poučavanja u partnerskoj instituciji.

Te aktivnosti mogu trajati od dva dana do dva mjeseca, ili, u nekim slučajevima, čak do jedne godine.

Tko može sudjelovati?

Mogu sudjelovati sljedeći strukovni stručnjaci u zemljama sudionicama:

  • rukovoditelji institucija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje;
  • nastavnici;
  • pružatelji usluga osposobljavanja zaposleni u tvrtkama;
  • rukovoditelji programa osposobljavanja;
  • školski pedagozi;
  • administratori.
 

How can we help?