Cosán nascleanúna

Deiseanna don fhoireann

Cad é an rud é?

Tugann Erasmus+ deis do bhaill foirne eolas a chur ar mhodhanna nua múinteoireachta agus oiliúna ar an gcoigríoch agus líonraí buana idirnáisiúnta a fhorbairt le hinstitiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna eile.

Cad atá i gceist leis?

Is ar na dóigheanna a leanas is féidir le gairmithe gairmoideachais agus gairmoiliúna páirt a ghlacadh i gcláir forbartha gairmiúla ar an gcoigríoch:

  • Rannpháirtíocht in oiliúint;
  • Tréimhse oiliúna in ionad oibre/gnóthas nó in institiúid oideachais/oiliúna;
  • Scáthfhoghlaim/breathnú in institiúid oideachais/oiliúna, nó in eagraíocht ábhartha eile;
  • Socrúchán múinteoireachta in institiúid chomhpháirtíochta.

Maireann na gníomhaíochtaí seo idir dhá lá agus dhá mhí, nó suas le bliain fiú i gcásanna áirithe.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le gairmithe gairmoideachais de na saghsanna a leanas, i dtíortha rannpháirteacha, bheith páirteach ann:

  • Ceannairí institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna;
  • Múinteoirí;
  • Oiliúnóirí inmheánacha cuideachtaí;
  • Bainisteoirí oiliúna;
  • Treoirchomhairleoirí;
  • Riarthóirí.
 

How can we help?