Cosán nascleanúna

Deiseanna don fhoireann

Cad é an rud é?

Tugann Erasmus+ deis do bhaill foirne eolas a chur ar mhodhanna nua múinteoireachta agus oiliúna ar an gcoigríoch agus líonraí buana idirnáisiúnta a fhorbairt le hinstitiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna eile.

Cad atá i gceist leis?

Is ar na dóigheanna a leanas is féidir le gairmithe gairmoideachais agus gairmoiliúna páirt a ghlacadh i gcláir forbartha gairmiúla ar an gcoigríoch:

 • Rannpháirtíocht in oiliúint;
 • Tréimhse oiliúna in ionad oibre/gnóthas nó in institiúid oideachais/oiliúna;
 • Scáthú/breathnú ar dhuine i mbun a phoist a dhéanamh in institiúid oideachais/oiliúna, nó in eagraíocht ábhartha eile;
 • Socrúchán múinteoireachta in institiúid chomhpháirtíochta.

Idir dhá lá agus dhá mhí a bhíonn i gceist leis na gníomhaíochtaí seo, nó suas le bliain fiú i gcásanna áirithe.

Cé atá i dteideal páirt a ghlacadh ann?

Is féidir leis na gairmithe gairmoideachais seo a leanas, i dtíortha rannpháirteacha, bheith páirteach ann:

 • Ceannairí institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna;
 • Múinteoirí;
 • Oiliúnóirí inmheánacha i gcuideachtaí;
 • Bainisteoirí oiliúna;
 • Foireann gnóthas;
 • Comhairleoirí gairme;
 • Riarthóirí.
 

How can we help?