Cesta

Příležitosti pro pracovníky vzdělávacích zařízení

O co se jedná?

Program Erasmus+ nabízí pedagogům a jiným pracovníkům vzdělávacích zařízení příležitost seznámit se s novými metodami výuky a odborné přípravy v zahraničí a rovněž rozvíjet dlouhodobou zahraniční spolupráci s kolegy z jiných zařízení odborného vzdělávání a přípravy.

Co to obnáší?

Odborníci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se mohou zúčastnit některého z programů profesního rozvoje v zahraničí. Konkrétně se jedná o tyto typy pobytů:

  • odborné školení
  • odborná stáž na pracovišti nebo v podniku, popř. v jiné vzdělávací instituci nebo zařízení odborné přípravy
  • sledování práce kolegů v jiném vzdělávacím nebo podobném zařízení (tzv. job shadowing neboli stínování)
  • výukový pobyt v partnerské instituci.

Pobyt v zahraničí může trvat dva dny až dva měsíce, v některých případech až jeden rok.

Komu je program určen?

O účast na programu se mohou ucházet tito odborníci ze zúčastněných zemí:

  • vedoucí pracovníci institucí odborného vzdělávání a přípravy
  • učitelé
  • podnikoví školitelé
  • vedoucí odpovědní za školení
  • profesní poradci
  • administrátoři.
 

How can we help?