Sökväg

Samarbete mellan institutioner

Vad går det ut på?

Erasmus+ uppmuntrar institutioner för yrkesutbildning att samarbeta med andra för att förbättra yrkesutbildningen i Europa. De kan arbeta med företag, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och myndigheter för att erbjuda bra yrkesutbildningar som är anpassade till arbetsmarknadens behov i det egna landet eller övriga Europa.

Genom internationella kontakter med viktiga aktörer, exempelvis organ för högre utbildning och vuxenutbildning, kan man sprida nya metoder och förbättra yrkesutbildningen i Europa.

Hur går det till?

Institutionerna kan samarbeta för att

Vem får delta?

Alla institutioner för yrkesutbildning i de deltagande länderna får delta.

 

How can we help?