Navigacijska pot

Sodelovanje med ustanovami

Za kaj gre

Ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja lahko v okviru programa Erasmus+ sodelujejo z drugimi organizacijami in tako pripomorejo k izboljšanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi. V sodelovanju s podjetji, socialnimi partnerji, lokalnimi in regionalnimi organi si prizadevajo izvajati visokokakovostno poklicno in strokovno izobraževanje, ki ustreza potrebam nacionalnih in evropskega trga dela.

Mednarodne povezave s ključnimi deležniki, tudi organi za visokošolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih, omogočajo izmenjavo novih pristopov in izboljšave v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Evropi.

Kaj obsega

Sodelovanje obsega:

Kdo se lahko prijavi

Ustanove za poklicno izobraževanje in usposabljanje iz sodelujočih držav.

 

How can we help?