Navigačný riadok

Spolupráca medzi inštitúciami

O čo ide?

Inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy môžu v rámci programu Erasmus+ spolupracovať s ďalšími inštitúciami na zlepšení kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe. Partnermi takejto spolupráce môžu byť podniky, sociálni partneri a miestne alebo regionálne orgány. Jej cieľom je poskytovať vysoko kvalitné odborné vzdelávanie a prípravu zodpovedajúce vnútroštátnym a celoeurópskym potrebám na trhu práce.

Prínosom medzinárodných vzťahov s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých bude výmena nových prístupov a zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe.

Čo to zahŕňa?

Spolupráca môže zahŕňať:

Kto sa môže zúčastniť?

Inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy zo zúčastnených krajín.

 

How can we help?