Ścieżka nawigacji

Współpraca między instytucjami

Informacje ogólne

Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego mogą, w ramach programu Erasmus +, współpracować z innymi podmiotami w celu poprawy kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego mogą współpracować z przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi, władzami lokalnymi lub regionalnymi, aby zapewnić wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe, które są istotne dla krajowych i europejskich potrzeb rynku pracy.

Dzięki międzynarodowej współpracy z najważniejszymi podmiotami, w tym z instytucjami szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, możliwe będzie zastosowanie nowych strategii i poprawa kształcenia i szkolenia zawodowego w całej Europie.

Na czym to polega?

Współpraca może obejmować:

Kto może wziąć udział?

W programie mogą uczestniczyć instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego z krajów uczestniczących w programie.

 

How can we help?