Mogħdija tan-navigazzjoni

Kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet

X'inhi?

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali jistgħu, skont Erasmus+, jaħdmu ma’ oħrajn biex itejbu l-edukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ madwar l-Ewropa. L-istituzzjonijiet tal-ETV jistgħu jistabbilixxu Sħubijiet Strateġiċi u jikkollaboraw ma’ intrapriżi, imsieħba soċjali u awtoritajiet lokali jew reġjonali biex iwasslu edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali ta’ kwalità għolja li jkunu rilevanti għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol nazzjonali u Ewropew.

Skont l-għanijiet u l-kompożizzjoni tas-Sħubija Strateġika, il-proġetti jistgħu jappoġġaw l-innovazzjoni jew jiskambjaw il-prattiki tajbin. Relazzjonijiet internazzjonali ma' partijiet interessati ewlenin, inklużi korpi ta' edukazzjoni għolja u ta' tagħlim għall-adulti, għandhom jgħinu jaqsmu metodi ġodda u jtejbu l-edukazzjoni vokazzjonali u t-taħriġ madwar l-Ewropa.

X'tinvolvi?

Il-koperazzjoni tista' tinvolvi:

Min jista' jieħu sehem?

Jistgħu jieħdu sehem istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni vokazzjonali u ta’ taħriġ minn pajjiżi parteċipanti.

 

How can we help?