Navigācijas ceļš

Iestāžu sadarbība

Ko programma piedāvā?

Profesionālās izglītības iestādes programmā “Erasmus+” var sadarboties ar citām, lai palīdzētu uzlabot arodizglītību Eiropā. Profesionālās izglītības iestādes sadarbojas ar uzņēmumiem, sociālajiem partneriem un vietējām un reģionālajām pašvaldībām, lai nodrošinātu kvalitatīvu arodizglītību, kas ir pieprasīta gan savas valsts, gan visas Eiropas darba tirgū.

Starptautiska sadarbība ar nozīmīgiem nozares dalībniekiem, piemēram, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības struktūrām, palīdzēs dalīties jaunās metodēs un uzlabot profesionālo izglītību Eiropā.

Ko tas ietver?

Sadarbība var izpausties, piemēram, šādi:

Kas var piedalīties?

Piedalīties var programmā iesaistīto valstu profesionālās izglītības iestādes.

 

How can we help?