Navigācijas ceļš

Iestāžu sadarbība

Ko programma piedāvā

Profesionālās izglītības iestādes programmā “Erasmus+” var sadarboties ar citām, lai palīdzētu uzlabot arodizglītību Eiropā. Profesionālās izglītības iestādes var veidot stratēģiskas partnerības un sadarboties ar uzņēmumiem, sociālajiem partneriem un vietējām un reģionālajām pašvaldībām, lai nodrošinātu kvalitatīvu arodizglītību, kas ir pieprasīta gan savas valsts, gan visas Eiropas darba tirgū.

Atkarībā no stratēģiskās partnerības mērķiem un sastāva projekti var atbalstīt inovāciju vai paraugprakses apmaiņu. Starptautiska sadarbība ar nozīmīgiem nozares dalībniekiem, piemēram, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības struktūrām, palīdzēs dalīties jaunās metodēs un uzlabot profesionālo izglītību Eiropā.

Ko tas ietver

Sadarbība var izpausties, piemēram, šādi:

Kas var piedalīties

Piedalīties var programmā iesaistīto valstu profesionālās izglītības iestādes.

 

How can we help?