Naršymo kelias

Įstaigų ir institucijų bendradarbiavimas

Koks tai bendradarbiavimas?

Pagal programą „Erasmus+“ profesinio mokymo įstaigos gali bendradarbiauti siekdamos padėti tobulinti profesinį mokymą visoje Europoje. Profesinio mokymo įstaigos gali bendradarbiauti su įmonėmis, socialiniais partneriais ir vietos bei regionų valdžios institucijomis, kad profesinis mokymas būtų aukštos kokybės, kas yra svarbu norint tenkinti nacionalinių ir Europos darbo rinkų poreikius.

Tarptautiniai santykiai su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant aukštojo mokslo ir suaugusiųjų mokymosi įstaigas, padės dalytis naujais metodais ir tobulinti profesinį mokymą visoje Europoje.

Kas numatyta programoje?

Bendradarbiaujama gali būti:

  • dalijantis nauja geriausia praktika;
  • įgyvendinant Europos profesinio mokymo kreditų sistemą (ECVET) ir Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemą (EQAVET);
  • rengiant ir realizuojant naują profesinio mokymo medžiagą bei metodus. Tai gali būti mokymasis darbo vietoje ir naudojimasis atviraisiais švietimo ištekliais bei praktika;
  • su vietos arba regioninėmis verslo bendruomenėmis, įskaitant ekonominės plėtros agentūras;
  • plėtojant santykius su įvairiais sektoriais siekiant, kad formaliojo švietimo, savišvietos ir mokymo sektoriai dalytųsi žiniomis.
Kas gali dalyvauti?

Dalyvauti gali dalyvaujančių šalių profesinio mokymo įstaigos.

 

How can we help?