Navigációs útvonal

Intézmények közötti együttműködés

Miről is van szó?

A szakképzési intézmények az Erasmus+ program égisze alatt összefoghatnak egymással az európai szakképzés színvonalának javításáért. Az üzleti szférával, a szociális partnerekkel, illetve a helyi vagy regionális hatóságokkal együttműködve az intézmények olyan színvonalas szakképzést tudnak kínálni, amely a nemzeti és az európai munkaerőpiacon használható tudással és ismeretekkel vértezi fel a diákokat.

A főbb érdekeltekkel, köztük a felsőoktatási és felnőttoktatási intézményekkel ápolt nemzetközi kapcsolatok révén új szemléletmódok honosodhatnak meg szakmai berkekben, és szerte Európában javulhat a szakképzés színvonala.

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

Az együttműködés egyebek mellett az alábbi tevékenységekre terjed majd ki:

  • a bevált módszerek kölcsönös megismertetése;
  • az európai szakképzési kreditrendszerrel (ECVET) és a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretével (EQAVET) kapcsolatos feladatok végrehajtása;
  • új szakképzési anyagok és módszerek kidolgozása és alkalmazása, például munkaalapú tanulás és nyitott oktatási segédanyagok és gyakorlati módszerek használata;
  • együttműködés a helyi és regionális vállalkozói közösségekkel, köztük gazdaságfejlesztési irodákkal;
  • a formális és informális oktatási és képzési ágazatok közötti kapcsolatépítés a tudásmegosztás jegyében.
Kik vehetnek részt az együttműködésben?

A programban részt vevő országok szakképzési és szakoktatási intézményei.

 

How can we help?