Cosán nascleanúna

Comhar idir institiúidí

Cad é an rud é?

Is féidir le hinstitiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna oibriú i gcomhar le chéile faoi chuimsiú Erasmus+ chun feabhas a chur ar an ngairmoideachas agus ar an ngairmoiliúint ar fud na hEorpa. Is féidir le hinstitiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna dul i gcomhar le fiontair, le comhpháirtithe sóisialta agus le húdaráis áitiúla nó réigiúnacha chun gairmoideachas agus gairmoiliúint den chéad scoth a chur ar fáil a fhreastalóidh ar riachtanais mhargadh saothair na hEorpa.

A bhuí le caidreamh idirnáisiúnta idir phríomh-gheallsealbhóirí, eagraíochtaí ardoideachais agus foghlama d'aosaigh san áireamh, is fearr a dhéanfar modhanna nua a roinnt agus cuirfear feabhas ar ghairmoideachas agus ar ghairmoiliúint ar fud na hEorpa.

Cad atá i gceist leis?

Seo roinnt samplaí de chomhar:

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le hinstitiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna, i dtíortha rannpháirteacha, bheith páirteach ann.

 

How can we help?