Cesta

Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi

O co se jedná?

Instituce odborného vzdělávání a odborné přípravy mohou v rámci programu Erasmus+ spolupracovat v zájmu zlepšení kvality odborného vzdělávání a přípravy v celé Evropě. Mohou rovněž navazovat strategická partnerství a spolupracovat s podniky, sociálními partnery a s místními či regionálními orgány a zvýšit kvalitu odborného vzdělávání a přípravy, jež budou odpovídat potřebám vnitrostátního a celoevropského trhu práce.

V závislosti na cílech a složení strategických partnerství mohou projekty podporovat inovace nebo výměnu osvědčených postupů. Mezinárodní kontakty s klíčovými zainteresovanými stranami, včetně orgánů vysokoškolského vzdělávání a vzdělávání dospělých, usnadní sdílení nových metod a přístupů a zvýší kvalitu odborného vzdělávání a přípravy v celé Evropě.

Co to obnáší?

V rámci spolupráce je možné:

Komu je program určen?

Institucím odborného vzdělávání a přípravy ze zúčastněných zemí.

 

How can we help?