Cesta

Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi

O co se jedná?

Instituce odborného vzdělávání a odborné přípravy mohou v rámci programu Erasmus+ spolupracovat v zájmu zlepšení kvality odborného vzdělávání a přípravy v celé Evropě. Do spolupráce se mohou zapojit i podniky, sociální partneři a místní či regionální orgány s cílem zajistit vysokou kvalitu odborného vzdělávání a přípravy, jež odpovídají potřebám vnitrostátního a celoevropského trhu práce.

Na základě mezinárodních vztahů s klíčovými zainteresovanými stranami, včetně orgánů vysokoškolského vzdělávání a vzdělávání dospělých, bude možné snadněji sdílet nové metody a přístupy a zvýšit kvalitu odborného vzdělávání a přípravy v celé Evropě.

Co to obnáší?

V rámci spolupráce je možné:

Komu je program určen?

Institucím odborného vzdělávání a přípravy ze zúčastněných zemí.

 

How can we help?