Навигационна пътека

Сътрудничество между институции

За какво става въпрос?

В рамките на програма „Еразъм+“ институциите за професионално образование и обучение могат да си сътрудничат с други институции с цел подобряване на професионалното образование и обучение в Европа. Те могат да работят с предприятия, социални партньори и местни или регионални органи за предоставяне на висококачествено професионално образование и обучение, които са съобразени с нуждите на националния и европейския пазар на труда.

Международните отношения с важни заинтересовани лица, включително с висши учебни заведения и организации за обучение на възрастни, ще помогнат за обмен на нови подходи и за подобряване на професионалното образование и обучение в Европа.

Какво включва?

Сътрудничеството може да включва:

Кой може да участва?

Могат да участват институции за професионално образование и обучение.

 
unknown label

How can we help?