Navigacijski put

Pregled - strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Za što je namijenjen?

Cilj je programa Erasmus+ poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u cijeloj Europi te pružanje prilika učenicima i osoblju u programima strukovnog obrazovanja za pripravništvo u inozemstvu. Institucijama koje provode strukovno obrazovanje i osposobljavanje pomoći će se u izgradnji strateških partnerstava s drugim organizacijama i poduzećima kako bi se uspostavile bliske veze između obrazovanja i osposobljavanja i poslovnog svijeta.

Općenito, pomoći će se poboljšanju zapošljivosti i životnih vještina pojedinaca te će se pridonijeti konkurentnosti europskog gospodarstva.

Što to obuhvaća?

Učenici, pripravnici i vježbenici u programima strukovnog obrazovanja imaju priliku za obavljanje prakse u inozemstvu, uključujući:

 • u poduzeću ili nekom drugom radnom mjestu (npr. u javnoj ili nevladinoj organizaciji ),
 • u strukovnoj školi s razdobljima učenja temeljenog na radu u nekom poduzeću.

Osoblje ima priliku za sudjelovanje u aktivnostima profesionalnog razvoja na europskoj razini, uključujući:

 • osposobljavanje,
 • stažiranje ili promatranje,
 • zadatke poučavanja.

Suradnja među institucijama:

Suradnja s poduzećima:

 • osmišljavanje i provedba nastavnih planova kojima će se zadovoljiti potrebe tržišta rada,
 • ciljano dijeljenje rezultata s kreatorima politika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, poduzećima i savjetnicima.
Tko može sudjelovati?

Mogu sudjelovati sljedeće organizacije u zemljama sudionicama:

 • strukovne škole i pružatelji usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO),
 • poduzeća, socijalni partneri i drugi predstavnici iz poslovnog svijeta, uključujući trgovačke komore i druge trgovinske organizacije,
 • svaka organizacija aktivna u području SOO-a,
 • organizacije odgovorne za kreiranje politike i odluka o SOO-u.
 

How can we help?