Sti

Oversigt - VET (erhvervsuddannelse)

Hvad går det ud på?

Erasmus+ skal forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelserne i Europa ved at give studerende og ansatte på erhvervsuddannelserne mulighed for at tage et praktikophold i udlandet. Programmet vil hjælpe erhvervsuddannelsesinstitutioner med at danne strategiske partnerskaber med andre organisationer og virksomheder for at etablere tætte bånd mellem uddannelsesverdenen og arbejdsverdenen.

Det vil overordnet set hjælpe med at forbedre de enkeltes ansættelsesmuligheder og livsfærdigheder og bidrage til den europæiske økonomis konkurrenceevne.

Hvad omfatter det?

Muligheder for studerende, praktikanter og lærlinge på erhvervsuddannelser for at komme en periode til udlandet, f.eks.:

 • i en virksomhed eller anden arbejdsplads (f.eks. offentlig organisation eller ngo)
 • på en erhvervsskole med perioder med arbejdsbaseret læring i en virksomhed.

Muligheder for ansatte for at deltage i europæiske faglige udviklingsaktiviteter, som bl.a.:

 • efteruddannelse
 • job shadowing eller observationsperioder
 • undervisningsopgaver.

Samarbejde mellem institutioner:

Samarbejde med virksomheder:

 • Udarbejde og gennemføre uddannelsesplaner, som opfylder behovet på arbejdsmarkedet
 • Målrettet udveksling af resultater med beslutningstagere inden for erhvervsuddannelse, virksomheder og rådgivere.
Hvem kan deltage?

Følgende organisationer i deltagende lande kan være med:

 • Erhvervsskoler og udbydere af erhvervsuddannelser (VET)
 • Virksomheder, arbejdsmarkedets parter og andre repræsentanter for arbejdslivet, herunder handelskamre og andre brancheorganisationer
 • Organisationer, som er aktive inden for erhvervsuddannelse
 • Organisationer med ansvar for beslutningstagning og politikudformning på erhvervsuddannelsesområdet
 

How can we help?