Навигационна пътека

Общ преглед — Професионално образование и обучение

За какво става въпрос?

Програма Еразъм+ има за цел подобряване на качеството на професионалното образование и обучение в Европа, като дава възможност на учащи и служители в професионални училища да провеждат стажове в чужбина. Чрез нея ще се помага на институциите за професионално образование и обучение да изграждат стратегически партньорства с други организации и предприятия и така ще се създават тесни връзки между сферите на образованието и труда.

Като цяло програмата ще допринесе за подобряване на шансовете за намиране на работа и на житейските умения на участниците и за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика.

Какво включва?

Възможности за учащи в професионални училища, стажанти и чираци да провеждат стажове в чужбина, включително в:

 • предприятие или друга организация (например публична или неправителствена организация);
 • професионално училище с период на учене в процеса на работа в предприятие.

Възможности за служители да участват в дейности за професионално развитие в Европа, включително:

 • обучения;
 • обмен на опит на работното място или наблюдения;
 • командировки с цел преподаване.

Сътрудничество между институции:

Сътрудничество с бизнеса:

 • разработване на учебни програми, които са съобразени с потребностите на пазара на труда;
 • целево споделяне на резултатите с отговорни лица, предприятия и консултанти в областта на професионалното образование и обучение.
Кой може да участва?

Следните организации от държавите по програмата:

 • професионални училища и доставчици на услуги в областта на професионалното образование и обучение;
 • предприятия, социални партньори и други представители на сферата на труда, включително търговски камари и други търговски организации;
 • всички организации, работещи в областта на професионалното образование и обучение;
 • организации, които отговарят за изготвяне на политики и вземане на решения в областта на професионалното образование и обучение.
 
unknown label

How can we help?