Navigačný riadok

Spolupráca s podnikmi

Čo je jej cieľom?

Systémy odborného vzdelávania a prípravy reagujú na potreby trhu práce v jednotlivých odvetviach prostredníctvom aliancií pre sektorové zručnosti. Cieľom týchto aliancií je navrhnúť a zaviesť spoločné učebné plány a metódy, ktoré vychádzajú z dôkazov o potrebách a trendoch v oblasti zručností.

Čo to zahŕňa?

Spolupráca s podnikmi sa bude týkať:

  • návrhu a zavedenia učebného plánu, ktorý bude zohľadňovať potreby trhu práce,
  • poskytovania obsahu VET spôsobmi, ktoré zodpovedajú potrebám študentov a sektorov, vrátane voľne dostupných vzdelávacích zdrojov a postupov a inovatívneho používania IKT,
  • cieleného šírenia výsledkov aliancií pre sektorové zručnosti tvorcom politiky v oblasti VET, podnikom a profesijným poradcom.
Kto sa môže zúčastniť?
  • Poskytovatelia VET
  • Organizácie s expertízou v príslušnom sektore (vrátane sociálnych partnerov, združení a komôr)
  • Orgány zodpovedné za kvalifikácie/akreditácie/osvedčenia
Ako sa prihlásiť?

Záujemcovia by mali reagovať na každoročnú výzvu na predkladanie návrhov. Žiadosti je potrebné predložiť Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

 

How can we help?