Ścieżka nawigacji

Współpraca z biznesem

Informacje ogólne

Systemy kształcenia i szkolenia zawodowego odpowiadają na potrzeby rynku pracy dzięki sojuszom na rzecz umiejętności sektorowych. W ramach tych sojuszy na podstawie konkretnych informacji na temat potrzeb w zakresie umiejętności i tendencji na rynku pracy tworzy się wspólne programy nauczania i metody, które są następnie stosowane.

Na czym to polega?

Współpraca z przedsiębiorstwami polega na:

  • opracowywaniu i realizowaniu programów nauczania dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
  • prowadzenie kształcenia i szkolenia zawodowego w sposób odpowiadający potrzebom osób uczących się i sektorów, w tym przy użyciu otwartych zasobów i praktyk edukacyjnych oraz innowacyjnym wykorzystaniu technologii informatycznych;
  • ukierunkowanym rozpowszechnianiu skierowanym do podmiotów zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym: polityków, przedsiębiorstw oraz różnych doradców.
Kto może wziąć udział?
  • organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego
  • organizacje posiadające fachową wiedzę na temat danego sektora (w tym partnerzy społeczni, stowarzyszenia i izby handlowe lub przemysłowe)
  • organy odpowiedzialne za kwalifikacje, certyfikację i akredytację.
Jak się zgłosić?

Wnioskodawcy powinni zgłaszać projekty w odpowiedzi na coroczne zaproszenia do składania wniosków. Wnioski należy kierować do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

 

How can we help?