Kruimelpad

Samenwerking met het bedrijfsleven

Waar gaat het om?

Stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding spelen in op specifieke behoeften van de arbeidsmarkt via zogenaamde "allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden". Deze allianties ontwerpen en gebruiken gezamenlijke leerplannen en methoden, uitgaande van de huidige en verwachte vraag naar vaardigheden.

Wat houdt het in?

Samenwerking met het bedrijfsleven zal onder meer bestaan uit:

  • het opstellen en invoeren van leerplannen die zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt
  • het afstemmen van beroepsonderwijs en -opleidingen op de behoeften van leerlingen en bedrijfssectoren, o.m. door het innovatief gebruik van open leermiddelen en ICT
  • voorlichting van beleidsmakers, bedrijven en beroepskeuzeadviseurs
Wie mag deelnemen?
  • Aanbieders van beroepsonderwijs en -opleidingen
  • Organisaties met sectorspecifieke expertise (zoals sociale partners, brancheorganisaties en kamers van koophandel)
  • Voor kwalificaties/certificering/accreditering bevoegde instanties
Hoe aanvragen?

U moet reageren op de jaarlijkse oproep tot het indienen van voorstellen. Aanvragen moeten worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)

 

How can we help?