Naršymo kelias

Bendradarbiavimas su įmonėmis

Tikslas

Profesinio mokymo sistemos reaguoja į konkrečius darbo rinkos poreikius pasitelkdamos sektorių įgūdžių sąjungas. Sektorių įgūdžių sąjungos rengia ir realizuoja bendras mokymo programas bei metodus, grindžiamus gebėjimų poreikių įrodymais ir tendencijomis.

Kas numatyta programoje?

Bendradarbiavimas su įmonėmis vyks:

  • rengiant ir realizuojant tokias mokymo programas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius;
  • profesinio mokymo turinį perteikiant tokiais būdais, kurie atitiktų besimokančiųjų ir sektorių poreikius, įskaitant atviruosius švietimo išteklius ir praktiką bei novatorišką IRT naudojimą;
  • tikslingai skleidžiant sektorių įgūdžių sąjungų rezultatus profesinio mokymo politikos formuotojams, įmonėms ir profesinio orientavimo konsultantams.
Kas gali dalyvauti?
  • profesinio mokymo paslaugų teikėjai;
  • organizacijos, turinčios specialiųjų žinių konkrečiuose sektoriuose (įskaitant socialinius partnerius, federacijas ir prekybos rūmus);
  • už kvalifikacijas, sertifikavimą ir akreditavimą atsakingos įstaigos.
Kaip pateikti paraišką?

Paraiškas teikti kasmet paskelbus kvietimą teikti paraiškas. Jas reikia siųsti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

 

How can we help?