Cosán nascleanúna

Comhar le gnólachtaí

Cad chuige é?

Is trí chomhaontais scileanna earnála a fhreastalaíonn córais gairmoideachais agus gairmoiliúna ar riachtanais mhargaidh in earnáil shonrach. Úsáidtear comhaontais scileanna earnála chun curaclaim agus modhanna a cheapadh agus a chur ar fáil ar bhonn comhpháirteach, agus é sin bunaithe ar fhianaise ar riachtanais agus treochtaí i dtaobh scileanna.

Cad atá i gceist leis?

Bíonn an méid seo a leanas i gceist le comhar le gnólachtaí:

  • Curaclaim a cheapadh agus a chur ar fáil a fhreastalaíonn ar riachtanais an mhargaidh saothair;
  • Gairmoideachas agus gairmoiliúint a chur ar fáil sa dóigh go bhfreastalófar ar riachtanais na bhfoghlaimeoirí agus na n-earnálacha, m.sh. foinsí oscailte oideachasúla agus na cleachtais a ghabhann leo, TFC a úsáid ar dhóigh nuálaíoch;
  • Scaipeadh dírithe ar lucht déanta beartais gairmoideachais, ar fhiontair agus ar threoirchomhairleoirí.
Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?
  • Soláthróirí gairmoideachais agus gairmoiliúna
  • Eagraíochtaí a bhfuil saineolas a bhaineann le hearnáil shonrach acu (m.sh. comhpháirtithe sóisialta, cónaidhmeanna agus comhlachais trádála)
  • Eagraíochtaí a bhfuil cúram cáilíochtaí/deimhniúcháin/creidiúnúcháin orthu
Conas iarratas a dhéanamh?

Le hiarratas a dhéanamh is ceart freagra a thabhairt ar cheann de na glaonna bliantúla ar thairiscintí. Ní mór an t-iarratas a chur chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA).

 

How can we help?