Sti

Samarbejde med erhvervslivet

Hvad går det ud på?

Erhvervsuddannelsessystemerne sørger for at opfylde arbejdsmarkedets sektorspecifikke behov gennem alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer. Alliancerne udarbejder og gennemfører fælles studieplaner og metoder, som bygger på dokumentation af behovet for kvalifikationer og tendenser.

Hvad omfatter det?

Samarbejde med erhvervslivet omfatter følgende:

  • udarbejdelse og gennemførelse af studieplaner, som svarer til behovet på arbejdsmarkedet
  • levering af indhold på erhvervsuddannelserne, som svarer til behovet hos de studerende og i sektorerne, herunder åbne uddannelsesressourcer og metoder og innovativ anvendelse af IKT
  • udbredelse rettet mod beslutningstagere på erhvervsuddannelsesområdet, virksomheder og vejledere.
Hvem kan deltage?
  • udbydere af erhvervsuddannelse
  • organisationer med sektorspecifik ekspertise (herunder arbejdsmarkedets parter, forbund og sammenslutninger)
  • organer med ansvar for kvalifikationer/certificering/akkreditering
Hvordan søger jeg?

Man kan søge gennem den årlige indkaldelse af forslag. Ansøgninger sendes til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA).

 

How can we help?