Sökväg

Personalutbyten

Vad går det ut på?

Arbetar du inom förskola, grundskola eller gymnasieskola och vill komma vidare i ditt yrke? Då kan Erasmus+ hjälpa dig att utveckla din kompetens och fortbilda dig, till exempel genom att lära dig nya språk och förbättra dina it-kunskaper.

Genom kompetensutveckling får du ett bredare perspektiv och kan utbyta kunskaper och god praxis inom utbildning och lärande .

Hur går det till?

Erasmus+ hjälper dig att fortbilda dig utomlands, bland annat genom

  • kurser och annan fortbildning utomlands
  • jobbskuggning och arbetsplatsbesök på en skola eller en annan relevant organisation utomlands
  • undervisning vid en partnerskola.

Projekten varar mellan två dagar och två månader och kan ibland ta ett helt år.

Vem får delta?

Alla lärare, skolledare, bibliotekarier och annan personal från förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i programmets deltagarländer får delta.

Hur söker man?

Mer information, bland annat om hur man söker, hittar du på de nationella programkontorens webbplatser.

 

How can we help?