Navigacijska pot

Možnosti za zaposlene

Za kaj gre

Strokovni delavci v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju lahko izkoristijo razne zanimive možnosti programa Erasmus+ in izpopolnijo svoje strokovno znanje in spretnosti, tudi znanje tujega jezika in računalništva.

Te možnosti omogočajo tako širši pogled na izobraževanje kot izmenjavo znanja in dobrih praks v izobraževanju.

Kaj obsega

Program Erasmus+ omogoča udeležencem strokovno izpopolnjevanje v drugi državi, in sicer v obliki:

  • strukturirano izobraževanje ali usposabljanje v tujini,
  • hospitacija oz. opazovanje pouka v šoli ali ustrezni drugi organizaciji v tujini,
  • poučevanje v partnerski šoli.

Dejavnosti trajajo od 2 dni do 2 mesecev, v nekaterih primerih tudi celo leto.

Kdo se lahko prijavi

Učitelji, ravnatelji šol, knjižničarji in drugi strokovni delavci v predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih ustanovah v sodelujočih državah.

Kako se prijaviti

Vse dodatne informacije, tudi o postopku prijave, boste našli na spletiščih nacionalnih agencij.

 

How can we help?