Navigačný riadok

Príležitosti pre zamestnancov

O čo ide?

Program Erasmus+ ponúka odborníkom zapojeným do predškolského, základného alebo stredoškolského vzdelávania, ktorí majú záujem o svoj ďalší odborný rozvoj, rôzne zaujímavé príležitosti na rozšírenie ich vedomostí a zručností vrátane učenia sa nových jazykov alebo získavania spôsobilosti v oblasti IT.

Tieto zručnosti často poskytujú širší pohľad na vzdelávanie a prispievajú k výmene poznatkov a osvedčených postupov v oblasti vzdelávania.

Čo to zahŕňa?

Program Erasmus+ umožňuje účastníkom ďalší odborný rozvoj v inej krajine, konkrétne napríklad:

  • účasť na štruktúrovaných kurzoch alebo odbornej príprave v zahraničí,
  • mentorský program a pobyty zamerané na pozorovanie kolegov na škole alebo v inej príslušnej organizácii v zahraničí,
  • výmenné pobyty na partnerskej škole.

Tieto programy môžu trvať od 2 dní do 2 mesiacov, v niektorých prípadoch dokonca až jeden rok.

Kto sa môže zúčastniť?

Všetci pedagógovia, vedúci pracovníci škôl, pracovníci knižníc a iní zamestnanci z predškolských zariadení, základných a stredných škôl v zúčastnených krajinách.

Ako sa prihlásiť?

Ďalšie informácie vrátane informácií o tom, ako podať žiadosť, získate na webovej lokalite príslušnej národnej agentúry.

 

How can we help?