Ścieżka nawigacji

Możliwości dla kadry nauczycielskiej

Informacje ogólne

W ramach programu Erasmus+kadra nauczycielska przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, zainteresowana swoim rozwojem zawodowym, może skorzystać z wielu możliwości poszerzania wiedzy i umiejętności zawodowych. Obejmują one również naukę języków obcych, a także pogłębianie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych.

Dzięki tym umiejętnościom nauczyciele mogą poszerzyć swoje horyzonty zawodowe oraz dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie kształcenia.

Na czym to polega?

Erasmus + umożliwia uczestnikom pogłębianie umiejętności zawodowych za granicą. Mogą oni uczestniczyć w następujących inicjatywach:

  • zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą;
  • staże (ang. job shadowing) lub obserwacje w szkołach lub innych odpowiednich instytucjach za granicą;
  • działalność dydaktyczna w szkołach partnerskich.

Tego rodzaju projekty mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet do jednego roku.

Kto może wziąć udział?

Nauczyciele, kadra kierownicza szkół, bibliotekarze i inni pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z krajów uczestniczących.

Jak się zgłosić?

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz informacje na temat składania zgłoszeń można znaleźć na stronach internetowych odpowiedniej agencji krajowej.

 

How can we help?