Mogħdija tan-navigazzjoni

Opportunitajiet għall-istaff

X'inhu?

Skont Erasmus+, il-professjonisti involuti fl-edukazzjoni preprimarja, primarja, jew sekondarja interessati li jkomplu l-iżvilupp professjonali tagħhom jistgħu jieħdu parti f'għadd ta' opportunitajiet eċċitanti biex iwessgħu l-għarfien u l-kompetenzi tagħhom, inkluż it-tagħlim ta' lingwi jew il-kisba ta' ħiliet f'oqsma tal-ICT.

Dan jista' jipprovdi perspettivi u kompetenzi ġodda u ispirazzjoni għall-parteċipanti, u jiżgura l-iskambju tal-għarfien u l-prattiki tajbin biex igawdu l-istituzzjonijiet edukattivi.

X'jinvolvi?

Erasmus+ jippermetti lill-parteċipanti biex ikomplu l-iżvilupp professjonali tagħhom permezz ta' korsijiet ta' taħriġ u mobilità f'pajjiżi oħra. Dan jinkludi:

  • Il-partiċipazzjoni f’korsijiet strutturati jew taħriġ barra mill-pajjiż;
  • Perjodi ta’ job-shadowing jew osservazzjoni fi skola jew organizzazzjoni rilevanti oħra barra mill-pajjiż;
  • Assenjazzjonijiet ta’ tagħlim fi skola msieħba.

Dawn l-attivitajiet jistgħu jdumu bejn jumejn u xahrejn, jew saħansitra sa sena f’xi każijiet.

Il-Portal tal-Edukazzjoni Skolastika joffri lista komprensiva ta' korsijiet ta' taħriġ għall-iżvilupp professjonali tal-għalliema, kif ukoll għodda ddedikata li tiffaċilita t-tiftix għal opportunitajiet ta' mobilità madwar l-Ewropa.

Min jista' jieħu sehem?
  • L-għalliema, il-kapijiet tal-iskola, il-libreriji u staff ieħor minn istituzzjonijiet tal-preprimarja, il-primarja u s-sekondarja f’pajjiżi tal-programm,
  • Staff edukattiv ieħor (spetturi tal-iskola, kunsilliera tal-iskola, konsulenti pedagoġiċi, psikologi, eċċ.) involut fl-iżvilupp strateġiku tal-iskejjel.
Kif tapplika?

L-applikazzjonijiet jintbagħtu mill-iskejjel u għandhom jinkludu Pjan ta' Żvilupp Ewropew li juri kif l-attivitajiet se jkunu ta' benefiċċju għall-ħidma tal-iskola bħala organizzazzjoni.

Inkella, tista' tiġi ffurmata applikazzjoni konġunta (konsorzju) minn pajjiż wieħed minn awtorità skolastika nazzjonali jew minn tip ieħor ta' entità ta' koordinazzjoni skolastika biex ikun faċilitat l-aċċess tal-finanzjament għall-iskejjel involuti.

Aktar informazzjoni, inkluż kif tapplika, tinkiseb mis-siti web tal-Aġenziji Nazzjonali.

 

How can we help?