Naršymo kelias

Darbuotojų galimybės

Kokios tai galimybės?

Pagal programą Erasmus+ikimokykliniame, pradiniame arba viduriniame ugdyme dalyvaujantys specialistai, kuriuos domina profesinio tobulinimosi galimybės, gali įvairiai gilinti žinias ir plėsti gebėjimus: išmokti naujų kalbų, įgusti IRT srityse ar kt.

Dėl to dalyviams atsiveria naujų perspektyvų, jie įgyja naujų įgūdžių, semiasi įkvėpimo, dalijasi žiniomis ir gerąja patirtimi, o tai naudinga švietimo įstaigoms.

Kas numatyta programoje?

Programa „Erasmus+“ suteikia dalyviams galimybių vykti į kitas šalis mokytis arba dirbti ir taip tobulinti savo kvalifikaciją. Tai apima:

  • struktūriškai apibrėžtus kursus arba mokymą užsienyje,
  • darbo stebėjimą mokykloje arba kitoje susijusioje organizacijoje užsienyje,
  • išvykimą dėstyti įstaigoje partnerėje.

Ši veikla gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, o kai kuriais atvejais net iki vienų metų.

Portale School Education Gateway pateikiamas išsamus mokytojų profesinio tobulinimo kursų sąrašas ir speciali judumo galimybių visoje Europoje paieškos priemonė.

Kas gali dalyvauti?
  • Dalyvaujančių šalių ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigų mokytojai, mokyklų vadovai, bibliotekininkai ir kiti darbuotojai.
  • Kiti švietimo darbuotojai (mokyklų inspektoriai, konsultantai, patarėjai pedagoginiais klausimais, psichologai ir t. t.), dalyvaujantys mokyklų strateginės plėtros veikloje.
Kaip teikti paraišką?

Paraiškas teikia mokyklos. Į paraišką turi būti įtrauktas europinis plėtros planas, kuriame nurodoma, kuo veikla bus naudinga mokyklos kaip organizacijos darbui.

Mokyklomis besirūpinanti vietos institucija arba kitokia mokyklų veiklos koordinavimo įstaiga gali parengti bendrą vienos šalies mokyklų (konsorciumo) paraišką, kad padėtų toms mokykloms gauti finansavimą.

Kaip pateikti paraišką, sužinosite ir kitos informacijos rasite nacionalinių agentūrų svetainėse.

 

How can we help?