Navigacijski put

Prilike za osoblje

O čemu se radi?

U okviru programa Erasmus+, stručnjacima kojima rade u području predškolskog, osnovnoškolskog ili srednjoškolskog obrazovanja i koji su zainteresirani za daljnji profesionalni razvoj pružaju se razne uzbudljive prilike za proširenje znanja i vještina, uključujući učenje novih jezika ili stjecanje stručnosti u nekim područjima IKT-a.

Tako sudionici mogu proširiti vidike te dobiti kompetencije i nadahnuće, a osigurava se i razmjena znanja i dobrih praksi na korist obrazovnih ustanova.

Što taj program obuhvaća?

Programom Erasmus+ sudionicima se omogućuje daljnji profesionalni razvoj putem osposobljavanja i mobilnosti u drugim zemljama. To obuhvaća:

  • sudjelovanje u strukturiranim tečajevima ili osposobljavanju u inozemstvu,
  • razdoblja stažiranja ili promatranja u školi ili drugoj odgovarajućoj organizaciji u inozemstvu te
  • zadatke poučavanja u partnerskoj školi.

Te aktivnosti mogu trajati od dva dana do dva mjeseca ili, u nekim slučajevima, čak do jedne godine.

Na internetskoj stranici School Education Gateway nalazi se sveobuhvatan popis dostupnih osposobljavanja za profesionalni razvoj nastavnika te poseban alat kojim se olakšava pretraga mogućnosti za mobilnost u Europi.

Tko može sudjelovati?
  • nastavnici, rukovoditelji škola, knjižničari i drugo osoblje iz institucija predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u zemljama obuhvaćenima programom te
  • ostalo obrazovno osoblje (školski inspektori, savjetnici u školama, pedagoški savjetnici, psiholozi itd.) uključeno u strateški razvoj škola.
Kako se prijaviti?

Prijave podnose škole, a trebaju sadržavati europski razvojni plan u kojem se opisuje kako će aktivnosti povoljno utjecati na rad škole kao organizacije.

Osim toga, zajedničku prijavu (konzorcij) škola iz jedne zemlje može sastaviti lokalno tijelo nadležno za škole ili neko drugo tijelo za koordinaciju škola kako bi se olakšao pristup financijskim sredstvima za uključene škole.

Dodatne informacije, uključujući informacije o načinu prijave, dostupne su na internetskim stranicama nacionalnih agencija.

 

How can we help?