Cosán nascleanúna

Deiseanna don fhoireann

Cad é an rud é?

Faoi Erasmus+, is féidir le gairmithe i réimse na scolaíochta réamh-bhunscoile, bunscoile, agus meánscoile ar spéis leo cur lena bhforbairt ghairmiúil páirt a ghlacadh i ndeiseanna iontacha a leathnóidh a n-eolas agus a scileanna, mar shampla, teangacha nua a fhoghlaim nó oiliúint ar réimsí de theicneolaíocht na faisnéise a fháil.

Is minic a fhágann na scileanna sin dearcadh níos fairsinge ar an oideachas ag duine, cuidíonn siad freisin le malartú eolais agus dea-chleachtas san oideachas.

Cad atá i gceist leis?

Trí Erasmus+ is féidir le duine cur lena fhorbairt ghairmiúil i dtír eile. Mar shampla:

  • Cúrsaí struchtúrtha a dhéanamh nó oiliúint a fháil ar an gcoigríoch;
  • Scáthfhoghlaim nó breathnú a dhéanamh i scoil nó in eagraíocht ábhartha eile ar an gcoigríoch;
  • Socrúchán múinteoireachta a fháil i scoil chomhpháirtíochta.

Maireann na gníomhaíochtaí seo idir 2 lá agus 2 mhí, nó suas le bliain fiú i gcásanna áirithe.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le múinteoirí, le ceannairí scoile, le leabharlannaithe agus le baill foirne eile réamh-bhunscoileanna, bunscoileanna agus meánscoileanna bheith páirteach ann.

Conas iarratas a dhéanamh?

Is féidir tuilleadh eolais, faoi conas iarratas a dhéanamh freisin, a fháil ar shuíomhanna gréasáin na ngníomhaireachtaí náisiúnta.

 

How can we help?