Navigatsioonitee

Võimalused personalile

Millega on tegemist?

Programmi Erasmus+ raames saavad alus-, alg-, põhi- ja keskhariduse valdkonnas töötavad spetsialistid, kes on huvitatud oma kutsealaste oskuste arendamisest, osaleda erinevates põnevates meetmetes, et avardada oma teadmisi ja oskusi, sealhulgas õppida uusi keeli või omandada oskusi infotehnoloogia valdkondades.

Need oskused annavad haridusvaldkonnale sageli laiema perspektiivi ning tagavad teadmiste ja parimate tavade vahetamist hariduse vallas.

Mida see hõlmab?

Erasmus+ võimaldab osalejatel täiendada oma kutseoskusi mõnes teises riigis. See hõlmab järgmist:

  • osalemine struktureeritud kursustel või koolitustel välismaal;
  • töövarjuks olemine või vaatlusperioodid koolis või mõnes muus asjaomases organisatsioonis välismaal;
  • õpetajalähetus partnerkoolis.

Need meetmed võivad kesta kahest päevast kuni kahe kuuni või teatavatel juhtudel isegi kuni üks aasta.

Kes võivad osaleda?

Osaleda saavad programmis osalevate riikide õpetajad, koolijuhid, raamatukogutöötajad ja muud töötajad alus-, alg-, põhi- ja keskharidusasutustest.

Kuidas taotleda?

Lisateavet, sealhulgas ka teavet taotlemise kohta, saab riiklike büroode veebisaitidelt.

 

How can we help?