Διαδρομή πλοήγησης

Δυνατότητες για το προσωπικό

Περί τίνος πρόκειται;

Μέσω του Erasmus+, οι εργαζόμενοι στην προσχολική, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους εξέλιξη, μπορούν να αξιοποιήσουν τις ποικίλες και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες που τους προσφέρονται ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, π.χ. να μάθουν μια ξένη γλώσσα ή να βελτιωθούν σε θέματα ΤΠ.

Οι δεξιότητες αυτές συχνά εντάσσονται σε μια ευρύτερη έννοια της εκπαίδευσης και διασφαλίζουν την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών.

Τι περιλαμβάνει;

Το Erasmus+ προσφέρει στους συμμετέχοντες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης μέσω της μετάβασής τους σε άλλη χώρα. Περιλαμβάνει δράσεις όπως:

  • συμμετοχή σε δομημένους κύκλους μαθημάτων ή κατάρτισης στο εξωτερικό·
  • παρακολούθηση εν ώρα εργασίας σε σχολείο ή άλλον σχετικό οργανισμό στο εξωτερικό·
  • ανάθεση διδασκαλίας σε συνεργαζόμενο σχολείο.

Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να διαρκούν από 2 ημέρες έως 2 μήνες, ή και ένα χρόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων, βιβλιοθηκάριοι και λοιπό προσωπικό ιδρυμάτων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πώς να υποβάλετε αίτηση;

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς και για τον τρόπο υποβολής αίτησης, μπορείτε να βρείτε σε ιστότοπους του εθνικού οργανισμού.

 

How can we help?