Sti

Muligheder for personale

Hvad går det ud på?

Med Erasmus+ kan fagfolk involveret i uddannelse på førskole-, grundskole- eller sekundærskoleniveau, som er interesserede i faglig udvikling deltage i en vifte af spændende muligheder for at forbedre deres viden og kompetencer, herunder lære nye sprog eller IT-færdigheder.

Det kan være med til at give deltagerne nye perspektiver, kompetencer og inspiration og sikre udveksling af viden og god praksis til fordel for uddannelsesinstitutionerne.

Hvad omfatter det?

Erasmus+ giver deltagerne mulighed for at udvikle sig fagligt gennem kurser og mobilitetsopgaver i andre lande. Det omfatter blandt andet:

  • Deltagelse i strukturerede kurser eller uddannelsesforløb i udlandet
  • Job-shadowing eller observationsperioder på skoler eller i andre relevante organisationer i udlandet
  • Undervisningsopgaver på partnerskoler

Aktiviteterne kan vare fra 2 dage til 2 måneder eller i visse tilfælde endda helt op til et år.

School Education Gateway tilbyder en omfattende række efteruddannelseskurser for lærere samt et værktøj, der gør det lettere at søge efter mobilitetsmuligheder rundt om i Europa.

Hvem kan deltage?
  • Undervisere, skoleledere, bibliotekarer og andet personale på førskole-, grundskole og gymnasieniveau i lande, som deltager i programmet.
  • Andet uddannelsespersonale (tilsynsførende, skolevejledere, pædagogiske rådgivere, psykologer osv.), som er involveret i skolernes strategiske udvikling.
Hvordan søger man?

Ansøgningerne skal sendes af skolerne og omfatte en europæisk udviklingsplan, som skitserer, hvordan aktiviteterne vil gavne skolens arbejde som organisation.

Alternativt kan en lokal skolemyndighed eller anden form for skolekoordineringsorgan udarbejde en fælles ansøgning (konsortium) fra flere skoler fra ét land for at lette de involverede skolers adgang til midler.

Få mere information, bl.a. om, hvordan du søger, på dit nationale kontors website.

 

How can we help?