Cesta

Příležitosti pro pracovníky vzdělávacích zařízení

O co se jedná?

V rámci programu Erasmus+se pracovníci v oblasti předškolní výchovy a primárního a sekundárního vzdělávání mohou zúčastnit mnoha zajímavých školení, studijních pobytů a jiných aktivit, při nichž si rozšíří znalosti a osvojí nové dovednosti, a to i v oblasti studia jazyků a IT.

Získáním nových poznatků a dovedností vnášejí pedagogové do vzdělávacího systému často i nový pohled. Zároveň se tím zajišťuje sdílení znalostí a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání.

Co to obnáší?

Erasmus+ umožňuje účastníkům rozvíjet své odborné dovednosti a znalosti v zahraničí. To zahrnuje:

  • účast na strukturovaných kurzech nebo odborných školeních v zahraničí
  • sledování výuky v zahraničí (tzv. job shadowing neboli stínování)
  • vyučování na partnerské škole.

Tyto aktivity mohou trvat od 2 dnů do 2 měsíců, v některých případech dokonce jeden rok.

Komu je program určen?

Pedagogům, vedení škol, knihovníkům a ostatním zaměstnancům institucí předškolního, základního a středoškolského vzdělávání ze zemí, které se programu účastní.

Jak se do programu přihlásit?

Více informací včetně postupu při podávání přihlášky naleznete na internetových stránkách národních agentur programu.

 

How can we help?