Cesta

Příležitosti pro pracovníky vzdělávacích zařízení

O co se jedná?

V rámci programu Erasmus+se pracovníci v oblasti předškolní výchovy a primárního a sekundárního vzdělávání mohou zúčastnit mnoha zajímavých školení, studijních pobytů a jiných aktivit, při nichž si rozšíří znalosti a osvojí nové dovednosti, a to i v oblasti studia jazyků a IT.

Získáním nových poznatků a dovedností vnášejí pedagogové do vzdělávacího systému často i nový pohled. Zároveň se tím zajišťuje sdílení znalostí a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání.

Co program obnáší?

Erasmus+ umožňuje účastníkům rozvíjet odborné dovednosti prostřednictví mobility a školení v zahraničí. To zahrnuje:

  • účast na strukturovaných kurzech nebo odborných školeních v zahraničí
  • sledování výuky v zahraničí (tzv. job shadowing neboli stínování)
  • vyučování na partnerské škole.

Tyto aktivity mohou trvat od 2 dnů do 2 měsíců, v některých případech dokonce jeden rok.

Stránky School Education Gateway nabízejí obsáhlý seznam školení pro profesní rozvoj učitelů a zvláštní nástroj, který usnadňuje vyhledávání příležitostí k mobilitě v rámci Evropy.

Komu je program určen?
  • Pedagogům, vedení škol, knihovníkům a ostatním zaměstnancům institucí předškolního, základního a středoškolského vzdělávání ze zemí, které se programu účastní.
  • Dalším pracovníkům, jejichž činnost je se vzděláváním spjatá (školní inspektoři, pedagogičtí poradci, psychologové atd.) a kteří se podílejí na strategickém rozvoji škol.
Jak se do programu přihlásit?

Žádost předkládá škola. Její součástí musí být evropský plán rozvoje činnosti, který popíše, jak daná aktivita činnost školu jakožto organizaci obohatí.

Školy z jedné země též mohou podat společnou žádost jako konsorcium. To může pomoci vytvořit místní školský úřad či jiný koordinační orgán s cílem usnadnit zúčastněným školám přístup k financování.

Více informací včetně postupu při podávání přihlášky naleznete na internetových stránkách národních agentur programu.

 

How can we help?