Навигационна пътека

Възможности за служители

Какви са възможностите?

В рамките на програма „Еразъм+“специалистите от сферата на предучилищното, началното или средното образование могат да се възползват от множество вълнуващи възможности за подобряване на своите знания и умения, включително за изучаване на нови езици или придобиване на ИТ умения.

Тези умения често дават по-широк поглед върху образованието и допринасят за обмена на знания и добри практики.

Какво включват?

„Еразъм+“ дава възможност за по-нататъшно професионално развитие в друга страна. Това включва:

  • участие в структурирани курсове или обучениея в чужбина;
  • обмен на опит на работното място или периоди на наблюдение в училище или друга подходяща организация в чужбина;
  • командировки с цел преподаване в училище партньор.

Тези дейности могат да са с продължителност от 2 дена до 2 месеца, а в някои случаи — дори 1 година.

Кой може да участва?

Могат да участват учители, директори на училища, библиотекари и други служители на институции за предучилищно, начално и средно образование в държавите по програмата.

Как се кандидатства?

Допълнителна информация, включително информация за процедурите за кандидатстване, можете да намерите на уебсайтовете на националните агенции.

 
unknown label

How can we help?