Sökväg

Samarbete mellan institutioner och skolor

Vad går det ut på?

Erasmus+ hjälper skolor och andra organisationer i Europa att utveckla partnerskap för att höja standarden och förbättra undervisningen och elevernas resultat.

I dessa ”strategiska partnerskap” kan parterna tillsammans jobba med frågor av gemensamt intresse under två till tre år och införa innovativa metoder eller ingå nya samarbetsformer med partner från andra områden.

Hur går det till?

För skolor och andra organisationer finns följande möjligheter:

  • Samarbetsprojekt om frågor av gemensamt intresse med möjlighet till sektorsövergripande samarbete för att förbättra undervisning och inlärning
  • Partnerskap mellan lokala och regionala myndigheter, skolor och andra organisationer för att knyta internationella kontakter och ge skolfrågor större tyngd på lokal nivå
  • Skolpartnerskap om frågor av gemensamt intresse med möjlighet till lärar-, klass- och elevutbyten.
Vem får delta?
  • Skolor (från förskolan till gymnasiet)
  • Lokala och regionala institutioner med ansvar för skolan
  • Alla organisationer som är verksamma inom skolan (en del verksamheter riktar sig dock bara till skolor och lokala/regionala myndigheter)

Bara organisationer från programmets deltagarländer får delta.

Hur söker man?

Mer information om hur man söker hittar du på de nationella programkontorens webbplatser.

 

FEEDBACK