Ścieżka nawigacji

Współpraca między instytucjami i szkołami

Informacje ogólne

Erasmus+ stwarza możliwości rozwoju partnerstw ze szkołami i organizacjami w całej Europie w celu poprawy standardów i jakości nauczania i uczenia się.

Te „partnerstwa strategiczne” umożliwiają partnerom prowadzenie przez dwa - trzy lata współpracy w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Celem wspólnie realizowanych projektów jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań lub podjęcie nowych form współpracy z partnerami z różnych dziedzin.

Na czym to polega?

Szkoły i organizacje mogą skorzystać z następujących możliwości:

  • wspólne projekty dotyczące kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania z możliwością współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy jakości nauczania i uczenia się;
  • partnerstwa między lokalnymi i regionalnymi władzami, szkołami i innymi organizacjami, w wyniku których nawiązuje się międzynarodowe kontakty, a sprawy szkolne nabierają większego znaczenia w pracach samorządów;
  • partnerstwa szkół dotyczące kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania z możliwością wymiany młodzieży szkolnej, całych klas i nauczycieli.
Kto może wziąć udział?
  • szkoły (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie);
  • lokalne i regionalne instytucje odpowiedzialne za edukację szkolną;
  • organizacje działające w obszarze edukacji szkolnej (niektóre rodzaje działalności zastrzeżone są dla szkół oraz władz lokalnych i regionalnych).

Instytucje składające podania muszą pochodzić z kraju programu.

Jak się zgłosić?

Szczegółowe informacje dotyczące składania podań znajdują się na stronach internetowych agencji krajowej.

 

How can we help?