Kruimelpad

Samenwerking tussen instellingen/scholen

Waar gaat het om?

Erasmus+ biedt mogelijkheden voor het aangaan van partnerschappen met scholen en organisaties in heel Europa om te werken aan betere normen en beter onderwijs.

Deze "strategische partnerschappen" stellen partners in staat gedurende 2 tot 3 jaar samen te werken om innovatieve manieren van werken in te voeren en/of nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan met partners uit verschillende vakgebieden.

Wat houdt het in?

Scholen en andere organisaties hebben de volgende mogelijkheden:

  • gezamenlijke projecten over kwesties van gemeenschappelijk belang en relevantie met eventuele sectoroverschrijdende samenwerking voor beter onderwijs
  • partnerschappen tussen lokale en regionale autoriteiten, scholen en andere organisaties om internationale banden te smeden en onderwijskwesties hoger op de agenda van lokale besturen te krijgen
  • schoolpartnerschappen rond kwesties van gezamenlijk belang met eventuele uitwisselingen van leerlingen, klassen en leerkrachten.
Wie mag deelnemen?
  • scholen (van kleuter- tot middelbaar onderwijs)
  • lokale en regionale instellingen die verantwoordelijk zijn voor schoolonderwijs
  • alle organisaties die actief zijn op het gebied van schoolonderwijs (bepaalde activiteiten zijn voorbehouden aan scholen en lokale/regionale overheden)

Die instellingen moeten in een deelnemend land gevestigd zijn.

Hoe deelnemen?

U kunt meer informatie over deelname krijgen via de websites van de nationale agentschappen van Erasmus+.

 

How can we help?