Naršymo kelias

Įstaigų ir mokyklų bendradarbiavimas

Koks tai bendradarbiavimas?

Programa „Erasmus+“ suteikiama galimybių plėtoti partnerystės ryšius su mokyklomis bei organizacijomis visoje Europoje ir gerinti mokymo bei mokymosi standartus ir kokybę.

Pasitelkę šią strateginę partnerystę partneriai gali 2–3 metus bendradarbiauti spręsdami bendros svarbos klausimus ir įdiegti naujovišką praktiką ir (arba) pradėti naujų formų bendradarbiavimą su įvairių sričių partneriais.

Kas numatyta programoje?

Mokyklos ir kitos organizacijos turi tokių galimybių:

  • bendri projektai bendros svarbos klausimais, per kuriuos galimas įvairių sektorių bendradarbiavimas siekiant gerinti mokymo ir mokymosi kokybę;
  • partnerystė tarp vietos ir regioninių įstaigų, mokyklų ir kitų organizacijų, kurios užmezga tarptautinius ryšius ir mokyklos klausimams suteikia daugiau svarumo vietos valdžios institucijose;
  • mokyklų partnerystė bendros svarbos klausimais, kurią plėtojant galimi mokytojų, klasių ir moksleivių mainai.
Kas gali dalyvauti?
  • mokyklos (nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki vidurinių mokyklų);
  • vietos ir regionų įstaigos, atsakingos už mokyklinį ugdymą;
  • visi, dirbantys mokyklinio ugdymo srityje (kai kuri veikla skirta tik mokykloms ir vietos ir (arba) regionų įstaigoms).

Paraiškas teikiančios įstaigos turi būti iš programoje dalyvaujančios šalies.

Kaip pateikti paraišką?

Kaip pateikti paraišką, daugiau sužinosite nacionalinių agentūrų svetainėse.

 

How can we help?