Navigációs útvonal

Intézmények és iskolák közötti együttműködés

Miről is van szó?

Az Erasmus+ program lehetővé teszi, hogy az iskolák és szervezetek Európa-szerte partnerségi viszonyt építsenek ki az oktatás színvonalának és a tanulás minőségének javítása céljából.

A „stratégiai partnerségeknek” a keretében a partnerek 1–3 éven át együtt tudnak dolgozni a közös érdeklődésre számot tartó témákban. A cél az, hogy innovatív projekteredmények (tantervek, kézikönyvek, módszertanok stb.) jöjjenek létre és/vagy hogy a különböző szakterületeken dolgozó partnerek megosszák egymással bevált módszereiket, és újfajta együttműködést valósítsanak meg.

Ahhoz, hogy támogatásban részesüljenek, a projekteknek az elvárások értelmében legalább egy európai szakpolitikai célkitűzést a zászlajukra kell tűzniük, vagy konkrétan az iskolai oktatás területén, vagy az oktatás, képzés és ifjúságpolitika által alkotott tágabb területen. A támogatás szempontjából releváns szakpolitikai prioritásokat a programkalauz határozza meg.

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

Az iskolák és egyéb intézmények a következő lehetőségeket vehetik igénybe:

  • különböző országokban, társadalmi-gazdasági ágazatokban, illetve oktatási és képzési területeken tevékenykedő szervezetek közötti ágazatközi projektek létrehozása, melyek a részt vevő felek mindegyike számára érdekes és fontos témákkal foglalkoznak, és megnyitják az utat az oktatás és képzés javítását célzó együttműködés előtt;
  • olyan partnerségek kiépítése helyi és regionális hatóságok, iskolák és más szervezetek között, amelyek nemzetközi kapcsolatok létrejöttét eredményezik, és amelyek révén az iskolai vonatkozású kérdések nagyobb hangsúlyt kapnak a helyi önkormányzatok munkája során;
  • a közös érdeklődési körbe tartozó területeken bevált módszerek átadását és átvételét célzó partnerségek kialakítása, melyek lehetővé teszik csereprogramok létrejöttét a tanárok és a diákok számára.
Kik vehetnek részt az együttműködésben?
  • Nevelési és oktatási intézmények (az iskola előtti neveléstől a középiskolai szintig)
  • Az iskolai oktatásért felelős helyi és regionális intézmények
  • Az iskolai oktatás területén tevékeny szervezetek bármelyike
  • Egyes projekttípusok kizárólag iskoláknak és helyi/regionális iskolai hatóságoknak szólnak
Hogyan kell pályázni?

A pályázati eljárással kapcsolatban a nemzeti irodák honlapja szolgál további információkkal.

 

How can we help?