Navigacijski put

Suradnja među ustanovama ili školama

O čemu se radi?

Programom Erasmus+ pružaju se mogućnosti za razvoj partnerstava sa školama i organizacijama u cijeloj Europi radi poboljšanja standarda i kvalitete poučavanja i učenja.

Tim „strateškim partnerstvima” partnerima se omogućuje suradnja na pitanjima od zajedničkog interesa u razdoblju od dvije do tri godine s ciljem uvođenja inovativnih praksa i/ili sudjelovanja u novim oblicima suradnje s partnerima iz različitih područja.

Što taj program obuhvaća?

Postoje sljedeće prilike za škole i druge organizacije:

  • zajednički projekti koji se odnose na pitanja od zajedničkog interesa i relevantnosti s mogućnošću međusektorske suradnje radi poboljšanja poučavanja i učenja,
  • partnerstva između lokalnih i regionalnih vlasti, škola i drugih organizacija kojima se uspostavljaju međunarodne veze i školskoj se problematici daje veći značaj u lokalnoj upravi,
  • školska partnerstva u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa s mogućnostima razmjena nastavnika, razreda i učenika.
Tko može sudjelovati?
  • škole (od predškolske do srednjoškolske razine),
  • lokalne i regionalne institucije nadležne za školsko obrazovanje,
  • sve organizacije aktivne u području školskog obrazovanja (neke aktivnosti namijenjene su samo školama i lokalnim ili regionalnim vlastima).

Institucije koje podnose prijavu moraju biti iz zemalja obuhvaćenih programom.

Kako se prijaviti?

Dodatne informacije o postupku prijave dostupne su na web-mjestima nacionalnih agencija.

 

How can we help?