Cosán nascleanúna

Comhar idir institiúidí/scoileanna

Cad é an rud é?

Tugann Erasmus+ deiseanna do scoileanna agus d'eagraíochtaí ar fud na hEorpa comhpháirtíochtaí a chur ar bun le chéile chun caighdeáin a ardú agus cáilíocht na múinteoireachta agus na foghlama a fheabhsú.

Trí na "compháirtíochtaí straitéiseacha" sin is féidir le comhpháirtithe dul i gcomhar le chéile ar shaincheisteanna comhchoiteanna ar feadh a dó nó a trí de bhlianta chun cleachtais nuálaíocha a thabhairt isteach agus/nó chun cineálacha nua comhair a dhéanamh le comhpháirtithe ó réimsí difriúla.

Cad atá i gceist leis?

Tá na deiseanna seo a leanas ann do scoileanna agus d'eagraíochtaí eile:

  • Comhthionscadail maidir le saincheisteanna comhchoiteanna, inar féidir comhar tras-earnála a dhéanamh, chun múinteoireacht agus foghlaim a fheabhsú;
  • Comhpháirtíochtaí idir údaráis áitiúla agus réigiúnacha, scoileanna agus eagraíochtaí eile trína gcruthófar naisc idirnáisiúnta agus trína méadófar tábhacht saincheisteanna scoile i dtuairim rialtas áitiúil;
  • Comhpháirtíochtaí scoileanna maidir le saincheisteanna comhchoiteanna lenar féidir malartuithe múinteoirí, daltaí nó ranganna a dhéanamh.
Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?
  • Scoileanna (idir réamh-bhunscoileanna agus scoileanna dara leibhéal);
  • Institiúidí áitiúla agus réigiúnacha a bhfuil cúram na scolaíochta orthu;
  • Aon eagraíocht atá gníomhach i réimse na scolaíochta (is do scoileanna agus d'údaráis áitiúla/réigiúnacha, agus dóibhsean amháin, a chuirtear gníomhaíochtaí áirithe ar fáil).

Ní mór d'institiúidí a bheith i dtír atá páirteach sa chlár le hiarratas a chur isteach.

Conas iarratas a dhéanamh?

Tá tuilleadh eolais faoi conas iarratas a dhéanamh le fáil ar shuíomhanna gréasáin na ngníomhaireachtaí náisiúnta.

 

How can we help?