Navigointipolku

Koulujen/organisaatioiden yhteistyö

Kumppanuushankkeet

Erasmus+ ‑ohjelmassa toteutettavat eurooppalaisten koulujen ja muiden koulutusalan organisaatioiden nk. strategiset kumppanuushankkeet tarjoavat mahdollisuuden parantaa koulutuksen standardeja ja opetuksen ja oppimisen laatua.

Kumppanuushankkeiden osallistujat tekevät yhteistyötä yhteisten teemojen parissa 2–3 vuoden ajan. Tavoitteena on levittää innovatiivisia toimintatapoja ja/tai kehittää uudenlaisia yhteistyömuotoja eri alojen kumppaneiden kanssa.

Hankkeiden sisältö

Koulut ja muut yleissivistävän koulutuksen alan organisaatiot voivat toteuttaa

  • yhteisiin teemoihin liittyviä hankkeita, joissa voidaan tehdä yhteistyötä eri sektorien välillä opetuksen ja oppimisen parantamiseksi
  • paikallis- ja alueviranomaisten, koulujen ja muiden organisaatioiden kumppanuushankkeita, joissa luodaan kansainvälisiä verkostoja ja lisätään kouluihin liittyvien aiheiden painoarvoa paikallishallinnossa
  • yhteisiin teemoihin liittyviä koulujen kumppanuushankkeita, joihin voi sisältyä opettaja-, luokka- ja oppilasvaihtoja.
Kohderyhmä
  • koulut (esiaste, perusaste ja keskiaste)
  • yleissivistävän koulutuksen paikallis- ja aluehallinto
  • yleissivistävän koulutuksen alan muut organisaatiot (osa toimista on kuitenkin suunnattu ainoastaan kouluille ja hallinnolle).

Hankkeisiin osallistuvien koulujen ja muiden tahojen on oltava Erasmus+ ‑ohjelmaan osallistuvista maista.

Hakumenettely

Lisätietoa hakumenettelyistä saa kansallisten Erasmus+ ‑toimistojen verkkosivuilta.

 

How can we help?