Cesta

Spolupráce mezi školami a jinými organizacemi

O co se jedná?

Program Erasmus+nabízí příležitosti k rozvoji partnerství škol a jiných organizaci z celé Evropy v zájmu zvyšování kvality výuky a studia.

Tato strategická partnerství umožňují spolupráci v oblastech společného zájmu v délce 2–3 let za účelem zavádění inovativních postupů nebo nových forem spolupráce s partnery z různých odvětví.

Co to obnáší?

V rámci programu mohou školy a ostatní organizace rozvíjet následující aktivity:

  • společné projekty na téma společného zájmu a významu s možností multidisciplinární spolupráce za účelem zvýšení kvality výuky a studia
  • partnerství mezi místními a regionálními orgány, školami a jinými organizacemi v zájmu rozvoje mezinárodních kontaktů a zviditelnění problematiky škol na místní úrovni
  • partnerství škol v otázkách společného zájmu s možnostmi výměnných pobytů pedagogů, žáků a celých tříd.
Komu je program určen?
  • zařízením školního vzdělávání (předškolním zařízením, základním a středním školám a učilištím)
  • místním a regionálním orgánům odpovědným za otázky školního vzdělávání
  • jiným organizacím působícím v oblasti školního vzdělávání (některé aktivity jsou vyhrazeny školám a místním či regionálním orgánům).

Školy a ostatní organizace se zájmem o účast v programu musí být z některé ze zúčastněných zemí.

Jak se do programu přihlásit?

Více informací včetně postupu při podávání přihlášky naleznete na internetových stránkách národních agentur programu.

 

How can we help?