Навигационна пътека

Сътрудничество между институции / училища

За какво става въпрос?

Програма „Еразъм+“ предоставя възможности за изграждане на партньорства между училища и организации в Европа с цел подобряване на стандартите и качеството на преподаване и учене.

Тези „стратегически партньорства“ могат да включват съвместна работа в продължение на 2 — 3 години по въпроси от общ интерес за въвеждане на новаторски практики и/или участие в нови форми на сътрудничество с партньори от различни области.

Какво включва?

За училищата и други организации съществуват следните възможности:

  • съвместни проекти по въпроси от общ интерес с възможност за сътрудничество с други сектори;
  • партньорства между местни и регионални органи, училища и други организации, чрез които се създават международни връзки и въпросите, свързани с училищата, получават по-голяма тежест в местното управление;
  • партньорства между училища по въпроси от общ интерес с възможности за обмен на учители и ученици.
Кой може да участва?
  • училища (от предучилищни заведения до средни училища);
  • местни и регионални институции, които отговарят за училищното образование;
  • всички организации, работещи в областта на училищното образование (в някои дейности могат да участват само училища и местни/регионални органи).

Кандидатстващите институции трябва да са от държава по програмата.

Как се кандидатства?

Информация за процедурите за кандидатстване ще намерите на уебсайтовете на националните агенции.

 
unknown label

How can we help?